Styrelse/revisorer

Claes Fredrik Holmberg

Styrelsordförande
 • Civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor i teoretisk fysik.
 • Claes har i mer än 30 år arbetat som entreprenör och drivit innovationsföretag som tagit sig från tidig fas till en internationell marknad.
 • Claes är styrelseordförande i Norse Impact AB, PExA AB och Emotra AB, samtliga bolag noterade på Spotlight Stockmarket.
 • Han är styrelseledamot i GOKAP Holding AB, GOKAP Invest AB och Torpa Industrier AB.

Claes har tidigare bland annat varit VD i Emotra AB, i Biolight AB (2003-2011) och i MediTeam AB/Biolin AB (1996-2003), samt Forsknings- och utvecklingschef och vice VD i Nobel Biocare AB (1986-1995).

Arve Egil Håbjørg

Styrelseledamot
 • Utexaminerad från Norges Handelshøyskole.
 • Började som revisor i Arthur Andersen och gick sedan till Telenor som controller.
 • Har internationell erfarenhet av bland annat utlandsuppdrag i Asien och Afrika.
 • Stark inom digitalisering, bidrog till att göra Computas och Shortcut marknadsledande i Norge och Norden.
 • Har styrelseuppdrag i olika små och medelstora företag.
Jobbar som CFO i Unacast.

Espen Andersen

Styrelseledamot
 • Institutionen för företagsekonomi (företagsadministration och fastighetsstudier)
 • Westerdals Oslo-lagen (studier i informationsteknologi)
 • Anställd och ägare i Byggforvaltning AS.
 • Grundare, ägare och styrelseledamot i Skiguard AS.
Styrelseledamot MaxSnus.no AS + 11 andra välrenommerade styrelseuppdrag.

Erik Elnes

Styrelseledamot
 • Utexaminerad i företagsekonomi från BI.
 • Sedan 2010 arbetat som privat investerare/rådgivare.
Har mer än 20 års erfarenhet som aktie-/obligationsmäklare i olika norska mäklarhus..

Andreas Eriksson

Styrelseledamot
 • Ekonomiutbildning från Högskolan i Dalarna.
 • Styrelseledamot i Eurobrands AB samt VD i Eurobrands distribution AB.
 • Tidigare CMO och CFO i Eurobrands AB.
Revisor:

Thomas Belfrage, auktoriserad revisor vid RSM Revison KB

Revisorssuppleant:

Kristofer Håkansson, auktoriserad revisor vid RSM Revison KB

Båda valdes vid årsstämman 2021