Medarbetare

Marius Arnesen

CEO
  • Civilekonom med 12 års erfarenhet av ekonomi, kostnadskontroll, kontrakt, projektledning, rapportering och marknadsanalys.
  • Kontrakts- och kostnadskontrollant för Primepoint Services Ltd i Singapore 2012-2015
  • CFO för Oslo Damputstyr AS aug 2017 till dec 2018
  • VD för Oslo Damputstyr AS från januari 2019
  • VD Norse Impact AB från okt 2021
Roller:
  • VD Norse Impact AB
  • VD Norse Vape AS
  • VD Norse Snus AS
  • Styrelseledamot Norse Vape AS och Norse Snus AS

Roy Jonebrant

CFO

Roy Jonebrant, född 1956, är sedan 2018 styrelseledamot i PExA. Jonebrant är även VD i GOKAP Invest AB och har mångårig erfarenhet som CFO i ett antal svenska utvecklingsföretag såsom MediTeam AB, Biolin AB, Biolight AB och som vice VD/CFO i Pilum AB (publ). Han arbetar dessutom som ekonomi- och finanskonsult i egen verksamhet på uppdrag av ett antal noterade bolag. Jonebrant har omfattande erfarenhet från olika styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag.