Information om personuppgifter

Norse Impact AB tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet.

Denna information riktar sig till dig som har en relation till följande bolag inom Norse Impact koncernen: Norse Vape, NorDamp, Norse Snus, MaxSnus. Respektive bolag inom Norse Impact är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

För andra webbplatser som tillhör företag inom Norse Impact koncernen, t.ex. avseende vissa varumärken eller e-handel, gäller separat information om personuppgifter enligt vad som framgår på respektive webbplats.

Cookies

När du besöker www.norseimpact.se använder vi cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Information om cookies för www.norseimpact.se respektive Information om cookies för www.norseimpact.se.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser än Norse Impact webbplatser. Norse Impact ansvarar inte för sådana andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Ändringar i denna information

Norse Impact förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information. Varje sådan ändring publiceras här på Webbplatsen.